Silhouette Premium Blade

CreativeArt.no


199,00 kr
Silhouette Premium Blade
Ekstra holdbar kniv som kan gi opptil 3 ganger lengre levetid kontra et vanlig Ratchet Blade under normale kutteforhold.

Knivdybden justeres manuelt ved å skru nederst på selve kniven.

Har en knivdybde fra 0.1 mm til 1 mm.

Relaterte produkter